Participanten

Logo NOM Logo Deltares Logo Sensor Universe Logo TNO Logo STOWA

Subsidieverleners

Logo Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Logo Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mede gefinancierd door

Afbeelding het Nederlandse bedrijfsleven

All in one

Lees hier het persbericht over het verloop van het All-In-One Exeperiment

In 2007 en 2009 vonden twee experimenten plaats op de IJkdijklocatie met als thema de faalmechanismen macrostabiliteit en piping. In de zomer van 2012 volgde een nieuw experiment: de ‘All-in-one Sensor Validatie Test’ (AIO-SVT).

Voorspellende kracht

Het hoofddoel van dit experiment was het onderzoeken van de voorspellende kracht van full-service sensor systemen, bijvoorbeeld een sensor gecombineerd met data-processing en informatiesystemen die een tijdige een betrouwbare waarschuwing geven in geval van kans op bezwijken van de dijk.

Proefdijken

Voor de AIO-SVT werden twee proefdijken aangelegd, waar tijdens het experiment twee faalmechanismen konden worden gesimuleerd:

  • Faciliteit voor Piping en micro stabiliteit;
  • Faciliteit voor Macro en micro stabiliteit;

In beide faciliteiten werden diverse soorten sensoren geïnstalleerd. Na aanleg van de dijk werden de proefdijken belast tot ze bezwijken. Hierdoor kregen de sensorontwikkelaars de gelegenheid hun apparatuur uit te testen en te valideren.

Data

De sensoren leverden tijdens de testen allerlei data op. Deze zijn centraal opgeslagen en gebruikt voor realtime visualisatie van metingen (dashboard met uitslagen van de sensoren). De data zijn ook direct geïnterpreteerd voor signalering en waarschuwing systemen. Nu het experiment is afgelopen volgt validatie van de sensoren, signalering en waarschuwing systemen. Naar verwachting volgt in maart 2013 een rapportage en publicaties.

Laatste proeven op locatie

De IJkdijk All-in-one Sensor Validatie Test was de laatste serie proeven op de IJkdijklocatie in Booneschans. Het terrein werd eind oktober 2012 weer overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Deelnemers

De volgende bedrijven namen deel aan de proef: Inventec, Siemens Nederland, Landustrie Sneek, Koenders Instruments, Alert Solutions, VolkerWessels Telecom Infra, MetaSensing, INTECH Dike Security Systems, Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, Empec services, AGT International, TenCate Geosynthetics, StabiAlert, Nelen & Schuurmans en Fugro GeoServices. Voor links naar de websites van deze deelnemers kijk hier. De proefdijken van de All-in-one Sensor Validatie Test zijn gebouwd door aannemersbedrijf Van der Meer.  

Bekijk hier de promotiefilmpjes van de meeste sensor- en datapartijen die meedoen aan de All-In-One Sensor Validatietoets

Bekijk de folder over het experiment

Meer informatie over het ontwikkelprogramma van de IJkdijk in het persbericht over dijkmonitoring van de toekomst

 
AddThis Social Bookmark Button