Participanten

Logo NOM Logo Deltares Logo Sensor Universe Logo TNO Logo STOWA

Subsidieverleners

Logo Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Logo Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mede gefinancierd door

Afbeelding het Nederlandse bedrijfsleven

Macrostabiliteit

Tijdens dit experiment werd onderzocht of gebruik van meet- en sensortechnieken een aanvulling vormt op de reguliere visuele inspectie van dijken om daarmee tijdig stabiliteitsproblemen te kunnen voorspellen. Op 27 september 2008 werd een gecontroleerde dijkdoorbraak gerealiseerd.

De proefdijk voor het macrostabiliteitsexperiment werd uitgerust met een grote verscheidenheid aan meetapparatuur. Uit de analyse van de meetresultaten blijkt dat beweging en vervorming van de dijk variabelen zijn die al ver van tevoren het bezwijken van de dijk voorspellen. Al 42 uur voor het daadwerkelijk bezwijken van de proefdijk trad deformatie op, precies op de plaats waar de dijk uiteindelijk ook echt bezweek. De toegepaste sensoren bleken elkaar te ondersteunen in de metingen naar het vroegtijdig verzakken van de dijk. 

Klik hier voor de foto's van het experiment, gemaakt door Koos Boertjens.

Klik hier voor de folder over de proef.

AddThis Social Bookmark Button