Participanten

Logo NOM Logo Deltares Logo Sensor Universe Logo TNO Logo STOWA

Subsidieverleners

Logo Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Logo Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mede gefinancierd door

Afbeelding het Nederlandse bedrijfsleven

Piping

In 2009 vonden op de IJkdijklocatie in Booneschans de pipingexperimenten plaats.

Bij een hoge waterstand kan het voorkomen dat er, door de hoge druk, aan de voet van een dijk water (kwel) doorsijpelt. Wanneer dit water zandkorrels meevoert, ontstaat er een buisvormige doorgang (pipe) onder de dijk die steeds verder groeit en zo de stabiliteit van de waterkering in gevaar brengt. De dijk kan hierdoor verzwakken en in het ergste geval mogelijk bezwijken.

Deze pipingproef was uniek: het was voor het eerst dat op deze schaal het mechanisme in een gecontroleerde omgeving wordt nagebootst en gemonitord. Voor het eerst is ook het verband aangetoond tussen het optreden van piping en het daadwerkelijk bezwijken van een dijk.

Tijdens het pipingexperiment is onder andere gebleken dat een drainagebuis op de juiste plek piping kan stoppen. Lees meer over deze resultaten in de brochure met de resulaten.

Klik hier voor de folder over de proef.

AddThis Social Bookmark Button