Participanten

Logo NOM Logo Deltares Logo Sensor Universe Logo TNO Logo STOWA

Subsidieverleners

Logo Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Logo Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mede gefinancierd door

Afbeelding het Nederlandse bedrijfsleven

Achtergrond

Aanleiding

Door klimaatveranderingen, bodemdaling, verhoging van de economische waarde van ons land (woningen, bedrijven, industrie, etc.) en de hoge veiligheidseisen, zal Nederland fors moeten investeren om de kans op overstromingen klein te houden. Gebeurtenissen zoals in Wilnis, Stijn, Terbregge, bijna rampen zoals in de Betuwe in ‘94, ’95 en ’96 en de evacuatie in Groningen in januari 2012 maken duidelijk dat meer inzicht in de waterkeringen nog steeds noodzakelijk is. Een nieuw soort dijk is nodig: de dijk van de toekomst.

Sensoren

Om de dijk van de toekomst te ontwikkelen maken Stichting IJkdijk en haar partners gebruik van sensortechnologie. Sensoren zijn overal aanwezig in ons dagelijks leven: de thermostaat van de verwarming in onze huizen, navigatiesystemen, anti-inbraakapparatuur, verlichting die automatisch aanspringt als het donker wordt, zonwering die in actie komt als de zon in een gebouw schijnt, etc. Deze technologie kan ook gebruikt worden in dijken om inzicht te geven in de actuele sterkte van die dijk. Het ontwikkelprogramma van Stichting IJkdijk richt zich niet alleen op waterkeringen en de wetenschap hier omheen, maar ook op de benodigde Informatie en Communicatie Technologie, de koppeling met de beheerpraktijk van waterkeringbeheerders (waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies), vermarkting van technologie en de daarmee samenhangende economische ontwikkeling in binnen en buitenland. Nederland is internationaal koploper op het gebied van Watermanagement en –veiligheid. Het IJkdijk-programma versterkt dat in wetenschappelijk, beheer en economisch opzicht.

Intensieve samenwerking

De Stichting IJkdijk werkt samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en beheerders van waterkeringen. Het bedrijfsleven levert technologie, kennis, financiën en menskracht. De beheerders (eindgebruikers zoals de waterschappen, Rijkswaterstaat en de provincies) zijn ook nauw betrokken in dit traject. De ontwikkelde technologie wordt toegepast in de beheerpraktijk met de LiveDijken. LiveDijk Eemshaven is hiervan het eerste voorbeeld. De kennisinstellingen leveren expertise op het gebied van de koppeling tussen ITC en dijktechnologie.

Mogelijkheden

Door beter inzicht in het gedrag en de actuele kwaliteit van waterkeringen hoeven dijken minder zwaar te worden aangelegd of verbeterd; scherper ontwerpen – op basis van werkelijke gegevens- wordt mogelijk. Dit scheelt honderden miljoenen, mogelijk zelfs miljarden, euro's. 

Bij calamiteiten kan op tijd worden geëvacueerd. Dus niet te vroeg, te laat of onnodig. Ook voor derde wereld landen is het eenvoudiger en goedkoper om bestaande dijken goed te monitoren, dan om hun dijken te verzwaren.

Het beheer van dijken kan nog verder worden geoptimaliseerd waardoor kostenbesparingen mogelijk zijn.

Nederland bouwt haar internationale koppositie als leider op het gebied van water uit. Een grote markt ligt voor ons open.

 

Lees de IJkdijk folder

AddThis Social Bookmark Button