Participanten

Logo NOM Logo Deltares Logo Sensor Universe Logo TNO Logo STOWA

Subsidieverleners

Logo Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Logo Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mede gefinancierd door

Afbeelding het Nederlandse bedrijfsleven

Bestuur en directie

De stichting IJkdijk wordt bestuurd door een algemeen bestuur, dat bestaat uit afgevaardigden van de deelnemende organisaties. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De dagelijkse leiding van de IJkdijk is in handen van een directeur en zijn directieteam. De adviesraad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over strategische zaken met betrekking tot de IJkdijk.

Het bestuur van de Stichting IJkdijk wordt gevormd door:

dhr. ir. H. van 't Land (voorzitter)
Deltares: dhr. ir. I. Ritsema (secretaris)
Siemens: dhr. drs. K. Bogers (penningmeester)(namens het groot bedrijfsleven)
Landustrie: dhr. F. Kwant (namens het MKB)
STOWA: dhr. ir. H.H.G. Dijk
NOM: dhr. Drs. S. Jansen
TNO: dhr. dr.ir. P. de Jager
Waternet/Amstel, Gooi en Vecht: dhr. ir. P. Jansen
Rijkswaterstaat: dhr. ir. L. Bijlsma

Het directieteam wordt gevormd door:

dhr. ing. W.S. Zomer MSc. (directeur)
NOM: dhr. ir. E. Bekkering
TNO: dhr. dr. N. Pals
Deltares: dhr. ing. H. Aantjes
STOWA: dhr. ing. W.S. Zomer MSc.
Fugro namens grootbedrijf: dhr. ir. M. van der Meer
Intech namens MKB: dhr. H.O. Rösingh

 

AddThis Social Bookmark Button