Participanten

Logo NOM Logo Deltares Logo Sensor Universe Logo TNO Logo STOWA

Subsidieverleners

Logo Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Logo Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mede gefinancierd door

Afbeelding het Nederlandse bedrijfsleven

Onderwijs

Stichting IJkdijk wil in het onderwijs belangstelling wekken voor de thema's waterbeheer en waterkwaliteit. 

Stichting IJkdijk betrekt het onderwijs voortdurend bij het project, onder andere via:

  • Een stageplein voor HBO-opleidingen en universiteiten, zowel voor opdrachten in het project als voor gerelateerde opdrachten bij deelnemende bedrijven
  • Een themaweek op een middelbare school in Delfzijl. Leerlingen konden zelf sensoren bouwen en in kleine dijkmaquettes onderbrengen. 
  • Opdrachten voor Masters studenten en terbeschikkingstelling van onderzoeksgegevens aan promovendi.

 

Cursus monitoring Waterkeringen

In november 2012 organiseerde de Stichting Post Academisch Onderwijs de cursus ' Monitoring Waterkeringen'. Deze cursus werd georganiseerd in samenwerking met BZ Innovatiemanagement (Sander Bakkenist) en Deltares (André Koelewijn). Belangrijke kennis die is opgedaan tijdens de IJkdijk en LiveDijk experimenten is de basis voor de cursus. Tijdens de cursus leerden de deelnemers:

  • wat de rol is van monitoring bij inspectie, toetsing van waterkeringen en dijkversterking
  • afwegen wat nuttige inzet is van monitoring bij afgekeurde dijkvakken, zowel bij dreigende calamiteiten als ten behoeve van het ontwerp van een versterking
  • hoe een monitoringsplan te maken voor bijzondere situaties en kwetsbare plekken
  • inzetbare monitoringstechnieken en beschikbare hulpmiddelen voor verwerking van ingewonnen gegevens kennen om daarmee tot een beter ontwerp te komen
  • praktische ervaringen met reeds bestaande LiveDijken kennen

pdfPAO_-_Monitoring_waterkeringen.pdf

 

HIT

Hanze Institute of Technology

Hanze Insitute of Technology (HIT) onderwijspartner Stiching IJkdijk 

Stichting IJkdijk is sinds september 2009 onderwijspartner van het Hanze Institute for Technology (HIT). Het HIT is een high-tech onderwijs- en onderzoeksinstituut op het gebied van toegepaste sensortechnologie. Uit alle delen van de wereld komen de beste studenten naar het instituut voor de bachelor Advanced Sensor Application. Studenten vinden op het instituut een unieke, inspirerende omgeving waar Engelstalig onderwijs gegeven wordt door een internationale staf. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met toonaangevende partnerbedrijven. Werkend op het snijvlak van educatie, commercie en onderzoek richt het HIT zich op toegepaste technologische oplossingen die een directe meerwaarde vormen in het publieke domein. De menselijke dimensie aan de technologie toevoegen is het belangrijkste oogmerk.

De sterke raakvlakken tussen de innovatieve Stichting IJkdijk en het HIT met haar sensoropleiding maakt dat deze instellingen natuurlijke partners van elkaar zijn. Kennis en ervaring opgedaan in de IJkdijk projecten kan direct doorstromen naar de nieuwste lichting sensortechnologie studenten. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de innovatieve sensortoepassingen van de IJkdijk opgenomen zijn in het reguliere onderwijsprogramma van de sensoropleiding. De studenten krijgen de IJkdijk als case en komen zo in contact met oplossingen van de verschillende bedrijven die meedoen aan de IJkdijk. Hiervoor wordt ook uitdrukkelijk inzet gevraagd van de bedrijven zelf. Om hun ervaringen en kennis te delen met studenten. Daarnaast komen er ook IJkdijk gerelateerde afstudeer- en onderzoeksprojecten voor studenten. 

AddThis Social Bookmark Button