Participanten

Logo NOM Logo Deltares Logo Sensor Universe Logo TNO Logo STOWA

Subsidieverleners

Logo Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Logo Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mede gefinancierd door

Afbeelding het Nederlandse bedrijfsleven

Samenwerking

Consortium

Stichting IJkdijk wordt gevormd door Deltares, NV NOM, STOWA, TNO en het Nederlands bedrijfsleven en Sensor Universe (voorheen stichting IDL).

Begin 2005 ontstond het idee om samen met Waterschap Hunze en Aa´s te onderzoeken of sensoren toepasbaar zouden kunnen zijn voor dijkmonitoring. De initiatiefnemers hebben andere partijen betrokken bij het project waardoor uiteindelijk Stichting IJkdijk ontstond. Er is een goede chemie ontstaan tussen de deelnemende partijen. Ook partijen namens de vraagzijde, de waterkeringbeheerders, hebben zich sterk gemaakt voor deze ontwikkeling. De LiveDijken zijn hiervan het beste voorbeeld.

Mogelijk gemaakt door

Het ontwikkelprogramma van Stichting IJkdijk wordt gefinancierd door het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie, het Ministerie van Infrastructuur en MilieuSamenwerkingsverband Noord Nederland, de Provincie Groningen,  waterkeringbeheerders, STOWA en de aangesloten bedrijven hieronder. Verder heeft de Stichting een intensieve samenwerking met de Stichting Flood Control 2015UrbanFloodWaterschap Hunze en Aa’s (IJkdijk proeflocatie), Staatsbosbeheer en is zij goed overlegpartner van de  betrokken gemeenten Bellingwedde en Old Ambt.

Sensor- en datapartijen

Bekijk hier de promotiefilmpjes van de meeste sensor- en datapartijen die meedoen aan de All-In-One Sensor Validatietoets

AddThis Social Bookmark Button