Participanten

Logo NOM Logo Deltares Logo Sensor Universe Logo TNO Logo STOWA

Subsidieverleners

Logo Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Logo Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mede gefinancierd door

Afbeelding het Nederlandse bedrijfsleven

LiveDijk Eemshaven

Het LiveDijk project in de Eemshaven past de technologie die getoetst is in de  validatieexperimenten op grotere schaal (zowel in tijd als in lengte van de dijk) toe in een bestaande dijk van het waterschap Noorderzijlvest.

 In de westelijke schermdijk rondom de Eemshaven in Noord-Groningen is over een lengte van 600 meter de ontwikkelde sensortechnologie ingebracht. Deze dijk ligt in een gebied met volop activiteiten op het gebied van scheepvaart en bouw. Aan de zeezijde wordt de dijk belast door golven en stormen. Het experiment levert geen risico op voor de veiligheid in de provincie Groningen. Dit was de eerste proef die de kennis die is opgedaan tijdens de experimenten op de IJkdijklocatie vertaalt naar de praktijk.

LiveDijk Eemshaven is opgezet door Waterschap Noorderzijlvest, STOWA in het kader van het programma Verbetering Inspecties Waterkeringen -2 en Stichting IJkdijk. Om te komen tot een monitorings- en prognosesysteem voor de sterkte van de LiveDijk Eemshaven wordt samenwerking gerealiseerd met onder andere de Stichting Flood Control, Deltares en TNO.

AddThis Social Bookmark Button