Het project LiveDijk Utrecht bestaat uit twee Utrechtse dijken: de Grechtdijk in Woerden en de Voorhavendijk bij de Beatrixsluizen in Nieuwegein. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, de kennisinstellingen TNO en Deltares, bedrijven en de provincie Utrecht werken samen in het project LiveDijk Utrecht. In het project wordt ervaring opgedaan met de realtime monitoring van dijken door middel van sensoren. 

 

Aanleiding LiveDijk

Dijken worden regelmatig geïnspecteerd; twee tot driemaal per jaar en bij hoogwater vaker. Droogtegevoelige dijken als de Grechtdijk worden ook bij droogte vaker geïnspecteerd. Zo’n inspectie vindt meestal op ambachtelijke wijze plaats. Waterbeheerders bekijken met het blote oog de buitenzijde van de waterkering. Dit karwei is tijdrovend en geeft geen informatie over de toestand binnenin de dijk. Bovendien vragen klimaatverandering en bezuinigingen om slimme en innovatieve oplossingen voor inspectie. 

 

Sensoren

In het project Livedijk Utrecht wordt daarom een experiment gedaan om via sensoren meer te weten te komen over de toestand in de dijk. Sensoren meten onder andere waterspanning, temperatuur en meteorologische informatie. Met deze indicatoren kan bepaald worden hoe stabiel de dijken zijn. Waterbeheerders gebruiken deze informatie om verstevigingsontwerpen en beheerplannen te optimaliseren.

 

Toepassing in beheerpraktijk

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat doen in het innovatieve project LiveDijk Utrecht kennis en ervaring op over de toepassing van sensoren in de beheerpraktijk. De innovatie kan waterbeheerders helpen risico’s te minimaliseren en volgens berekeningen veel geld besparen. De provincie Utrecht gebruikt als toezichthouder de kennis uit het LiveDijk project in de vormgeving van integraal waterbeheer en waterveiligheid. 

 

Partners

Stichting IJkdijk is betrokken bij het experiment. TNO en AGT International, beiden participanten in Stichting IJkdijk, voeren het LiveDijk project uit. Beide bedrijven hebben ruime ervaring met de dataverwerking en visualisatie die afkomstig is van sensoren. Belangrijke financiers van het project zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht, STOWA en de eigen bijdragen van participerende bedrijven.

AddThis Social Bookmark Button